Tæt på kilden – Mette Marie

Træn brugen af kildekritiske begreber, mens du kigger nærmere på en kilde: I denne quiz finder du til hvert spørgsmål et lille udsnit af kilden "Rigsdagstidende 1911". Udsnittet skal du nærlæse for at kunne besvare spørgsmålet.

Ved at zoome ind på kilden vil du måske opdage, at kilder godt kan være førstehåndskilde til én ting, men andenhåndskilde til noget andet. Eller at en kilde heller ikke er enten troværdig eller utroværdig. Der kan godt være troværdige oplysninger i selv en tendentiøs andenhåndskilde. Alt afhænger af det spørgsmål, man stiller til kilden.

Forudsætningen for at løse quizzen er, at du i forvejen har læst kilden i sin helhed. Det kan være en god ide også at have læst om kildetypen ("Rigsdagstidende").

Er du lidt usikker på de kildekritiske begreber kan du f.eks. se fire små film og/eller læse Faktaark om de kildekritiske grundbegreber eller - mere udførligt - Den lille guldbog om kildekritik.