Quiz om Karens samtid 1900-1925

Foto i Lokalhistorisk Arkiv, Viborg

Nu kan du teste din viden om den periode, som Karen voksede op i.

Hvis du gerne vil have, at resultatet af quizzen fremgår af "Se din besvarelse", skal du have skrevet noget i svarfeltet på det sidste livsafsnit.