Quiz om Astrids samtid 1900-1925

Foto i Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød kommune

Nu kan du teste din viden om den periode, som Astrid voksede op i.

Hvis du gerne vil have, at resultatet af quizzen fremgår af "Se din besvarelse", skal du have skrevet noget i svarfeltet på det sidste livsafsnit.